News Details

MaltaPost Opens a New Post Office in Fgura

MaltaPost continues to invest in upgrading the services it offers to its clients with the opening of a new Post Office situated at 419, Triq Ħaż-Żabbar, Fgura FGR 1018

This Post Office offers all postal services including registered local and international mail, collection of undelivered mail items, encashment of Central Bank of Malta cheques and money transfers. It also offers a selection of philately products as well as items for home or office use such as stationery and greeting cards.

Fgura residents will also benefit from a 24/7 Easipik parcel locker service. This is particularly attractive for customers who are not home during the day to receive their online shopping. The Parcel Lockers will be installed in this new Post Office in the coming weeks. To register for the service please visit www.maltapost.com/easipik

The new Fgura Post Office will be open as from Monday 15 November 2021, from Monday to Saturday between 7.30 and 13.00.

To better serve the residents of Fgura, the letterbox located in Triq Hompesch, will be relocated to Triq Ħaż-Żabbar next to the new Post Office.


MaltaPost tiftaħ Fergħa Postali Ġdida fil-Fgura

MaltaPost tkompli tinvesti fis-servizzi li tagħti lill-klijenti bil-ftuħ ta' Fergħa Postali ġdida fl' 419, Triq Ħaż-Żabbar, Fgura FGR 1018

F'din il-Fergħa se jingħataw s-servizzi postali kollha inkluż posta reġistrata lokali u internazzjonali, ġbir ta' pakketti li ma jkunux tqassmu, tisrif ta' ċekkijiet maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta u money transfers. Wieħed jista' wkoll isib għażla ta' kartolini u prodotti ta' stationery għad-dar jew uffiċċju kif ukoll prodotti ta' filatelija.

Ir-residenti tal-Fgura se jkunu qed jibbenefikaw mis-servizz tal-Easipik Parcel Lockers miftuħin 24/7. Dan is-servizz huwa b'mod partikolari utli għal klijenti li ma jkunux id-dar matul il-ġurnata sabiex jirċievu x-xiri online tagħhom. Il-lockers se jiġu installati fil-ġimgħat li ġejjin. Biex tirreġistra għas-servizz żur www.maltapost.com/easipik

Il-Fergħa Postali ġdida tal- Fgura se tibda' tkun miftuħa minn nhar it-Tnejn 15 ta' Novembru 2021, mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.30 u s-13.00.

Saiex taqdi aħjar lir-residenti tal-Fgura, il-kaxxa tal-ittri li tinsab fi Triq Hompesch, se tiġi rilokata fi Triq Ħaż-Żabbar maġenb il-Fergħa Postali l-ġdida.