News Details

Philatelic Stamp Issue – Christmas 2021

On 15 November 2021, MaltaPost will issue a set of 3 stamps featuring illustrations that reflect the biblical story of the nativity.

The stamps will be issued in a sheet of 10 stamps, with each stamp measuring 35mm x 35mm, a comb perforation 13.75 x 13.75 and bearing the Maltese Cross watermark. The sheets measure 205mm x 100mm and were produced by Printex Ltd in the offset process. The issue consists of 300,000 of the €0.30 stamp, 50,000 of the €0.59 stamp and 30,000 of the €0.63 stamp. The stamps set is designed by Miguel Farrugia.

This philatelic issue will be available from all Post Offices in Malta and Gozo as from Monday 15 November 2021. Orders may be placed online at www.maltaphilately.com or by mail from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Qormi Road, Marsa, MTP 1001; Telephone: 2596 1740, e-mail: info@maltaphilately.com


Ħarġa Filatelika - Christmas 2021

Fil-15 ta' Novembru 2021, MaltaPost ser toħroġ sett ta' 3 bolli li juru illustrazzjonijiet li jirriflettu l-istorja tan-Natività Natività kif hija dettaljata fil-Bibbja.

Il-bolli se jinħarġu f'folji ta' għaxra. Kull bolla hija ta' daqs 35mm x 35mm, b'perforazzjoni ta' 13.75 x 13.75 u għandha watermark bis-salib ta' Malta. Kull folja hija ta' daqs 205mm x 100mm u ġew ipprintjati minn Printex Limited bi proċess offset. Il-ħarġa tikkonsisti fi 300,000 bolla tat- €0.30, f'50,000 bolla tad- €0.59 u 30,000 bolla tat- €0.63. Dan is-sett ġie ddisinjat minn Miguel Farrugia.

Din il-ħarġa filatelika se tkun għall-bejgħ mill-Fergħat Postali f' Malta u Għawdex minn nhar it-Tnejn 15 ta' Novembru 2021. Ordnijiet jistgħu jsiru online fuq www.maltaphilately.com jew bil-posta mill-Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001 - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com