News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Dingli

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office at L-Għajn Stationery, situated at 100, Triq il-Kbira, Dingli DGL 1837, will be closed until further notice.

During this period, the public may use the postal services provided from Rabat Post Office situated at the Civic Centre, Misraħ il-Parroċċa, Rabat RBT 1001.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Ħad-Dingli

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta ‘L-Għajn Stationery', li jinsab f'100, Triq il-Kbira, Dingli DGL 1837, se jkun magħluq sakemm tinħareġ notifika oħra.

F'dawn il-ġranet, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tar-Rabat li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Misraħ il-Parroċċa, Rabat RBT 1001.