News Details

Temporary Closure of Mqabba SPO

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office situated at 12, Alessio's Old Cottage, Parish Street, Mqabba MQB 1511 will be closed between Thursday 07th April and Saturday 16th April 2022.

On these days the public may use the postal services provided from Żurrieq Post Office situated at 75, Main Street, Żurrieq ŻRQ 1317.

 

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċju tal-Posta fl-Imqabba

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta li jinsab fit-12, Alessio's Old Cottage, Triq il-Parroċċa, L-Imqabba MQB 1511 se jkun magħluq bejn nhar il-Ħamis 07 ta' April u s-Sibt 16 ta' April 2022.

F'dawn il-ġranet il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali taż-Żurrieq li tinsab f'75, Triq il-Kbira, Iż-Żurrieq ŻRQ 1317 .