News Details

Temporary Closure of Mqabba SPO

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office situated at 12, Alessio's Old Cottage, Parish Street, Mqabba MQB 1511 will be closed on Friday 22nd July 2022.

On this day the public may use the postal services provided from Żurrieq Post Office situated at 75, Main Street Zurrieq ZRQ 1317

 
Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċju tal-Posta fl-Imqabba

 

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta li jinsab fit-12, Alessio's Old Cottage, Triq il-Parroċċa, L-Imqabba MQB 1511 se jkun magħluq il-Ġimgha 22 ta' Lulju 2022.

F'din il-Ġurnata il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali taż-Żurrieq li tinsab f'75, Triq il-Kbira, Iż-Żurrieq ŻRQ 1317 .