News Details

Temporary Closure of Bahar ic-Caghaq SPO

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at "Allstat Stationery" situated in Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċaghaq NXR 5134, will be closed between Friday 7 and Saturday 15 April 2023, both days inclusive.

On these days, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated at "Ċentru Ċiviku", Vjal il-21 ta'Settembru, Naxxar NXR 1018.

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Baħar iċ-Ċagħaq

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta "Allstat Stationery", li jinsab fi Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċaghaq NXR 5134, se jkun magħluq bejn nhar il-Ġimgħa 7 u s-Sibt 15 ta' April 2023, iż-żewġ dati nklużi.

F'dwan il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxarar li tinsab fi Vjal il-21 ta'Settembru, Naxxar NXR 1018.