News Details

Philately New Stamp Issue - Malta 2023 - Games of the Small States of Europe

The 19th Edition of the Games of the Small States of Europe will be held in Malta. To commemorate this Event, MaltaPost shall issue a miniature sheet on Monday 29 May 2023. This new issue, bearing one stamp, will depict "PUKA", the official mascot of the 2023 Games. The name is a derivative of "lampuka", the dorado fish synonymous with the Maltese Islands. The Games will see the organization of a total of ten different sports held within eleven different venues between the 29 May and 3 June 2023. The sporting disciplines will consist of athletics, basketball, judo, rugby 7s, sailing, shooting, squash, swimming, table-tennis and tennis.

The new stamp, within the miniature sheet, measures 44 mm x 31 mm, with a comb perforation of 13.09 x 14.00 and bears the Maltese Cross watermark. The miniature sheet measures 120 mm x 80 mm and was produced in the offset process by Printex Ltd. The issue consists of 13,000 miniature sheets, each sheet bearing a stamp with denomination of €5.00. The illustrations used are courtesy of The Malta Olympic Committee.

The miniature sheet will be available from all Post Offices in Malta and Gozo from Monday 29 May 2023. Orders may be placed online at www.maltaphilately.com or by mail from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c., 305, Qormi Road, Marsa, MTP 1001; by telephone: 2596 1740, or via e-mail: info@maltaphilately.com

 

Ħarġa Filatelika - MALTA 2023: Logħob tal-Istati Zgħar tal-Ewropa

F'Malta se ssir id-19-il Edizzjoni tal-Logħob tal-Istati Zgħar tal-Ewropa. Biex tfakkar dan l-avveniment, MaltaPost se toħroġ folja minjatura nhar it-Tnejn 29 ta' Mejju 2023. Din il-ħarġa filatelika ġdida, li tikkonsisti f'bolla waħda, se turi lil "PUKA", il-maskot uffiċjali ta' Malta 2023. L-isem huwa derivattiv tal kelma "lampuka", il ħuta li hija sinonima mal-Gżejjer Maltin. Il-Logħob se jikkonsisti f'total ta' għaxar sports differenti bejn id-29 ta' Mejju u t-3 ta' Ġunju 2023. Id-dixxiplini sportivi se jkunu l-atletika, il-basketball, il-judo, ir-rugby 7s, it-tbaħħir, l-isparar, l-isquash, l-għawm, it-table tennis u t-tennis.

Il-bolla l-ġdida, fil-folja minjatura, hija ta' daqs 44 mm x 31 mm, b'perforazzjoni ta' 13.09 x 14.00 u għandha "watermark" bis-salib ta' Malta. Il folja minjatura hija ta' daqs 120 mm x 80 mm u ġiet stampata minn Printex Limited bi proċess offset. Il-ħarġa tikkonsisti f'13,000 folja minjatura, u kull folja għandha bolla ta' denominazzjoni ta' €5.00. L-istampi li jidhru fil-folja minjatura huma kortesija tal-Kumitat Olimpiku Malti.

Din il-ħarġa filatelika se tkun għal bejgħ mill-Fergħat Postali f' Malta u Għawdex mit-Tnejn 29 ta' Mejju 2023. Ordnijiet jistgħu jsiru onlajn fuq www.maltaphilately.com jew bil-posta mill-Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001 - telefon 2596 1740 - email info@maltaphilately.com

 

Download Press Release