News Details

Temporary Closure of Bahar ic-Caghaq SPO

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at "Allstat Stationery" situated in Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċaghaq NXR 5134, will be closed between Saturday 23 and Thursday 28 March 2024, both days inclusive.

On these days, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated at "Ċentru Ċiviku", Vjal il-21 ta'Settembru, Naxxar NXR 1018.

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Baħar iċ-Ċagħaq

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta "Allstat Stationery", li jinsab fi Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċaghaq NXR 5134, se jkun magħluq bejn nhar is-Sibt 23 u nhar l-Erbgħa 28 ta' Marzu 2024, iż-żewġ dati nklużi.

F'dwan il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxarar li tinsab fi Vjal il-21 ta'Settembru, Naxxar NXR 1018.