Operaturi fil-Parcel Office tal-Marsa

Jinhtiegu nies ta' kalibru sabiex jahdmu gewwa l-Parcel Office li jinsab gewwa l-Marsa.

Il-postijiet vakanti huma:

  • Fi gradi varji;
  • Fi granet differenti f' hinijiet diversi tal-gurnata, filghodu, waranofsinhar u billejl;
  • Full-time jew inkella part-time bi granet u hinijiet fissi.

Ix-xoghol huwa varjat u jinkludi l-ipprocessar u stivar ta' pakketti kif ukoll processar ta' data fuq il-kompjuter.

Il-kandidati ghandhom:

  • Ikollhom ‘l fuq minn 18 -il sena;
  • Idealment ikollhom certifikati ta' edukazzjoni jew l-ECDL;
  • Ikunu lesti li jahdmu f'rutina b' pakketti ta' toqol varjat sa massimu ta' 30 kgs;
  • Ikunu kapaci jikkomunikaw b' mod effettiv bil-Malti u l-Ingliz.

Dawk interessati ghandhom jew jibaghtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' cv fuq recruitment@maltapost.com