Full-Time Postal Assistant for to work outdoors, Monday to Friday (0700hrs - 1530hrs)

Il-persuni magħżula jkunu responsabbli għal xogħol ta' tħejjija u ta' tqassim ta' materjal postali fuq barra.

Il-kandidati għandhom:

 • ikollhom dehra pulita u preżentabbli;
 • ikunu kapaċi jikkomunikaw b'mod effettiv u jkunu jafu jaqraw u jiktbu;
 • ikollhom karattru soċjevoli u personalita' pożittiva
 • ikollhom ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadifa;
 • ikollhom liċenzja tas-sewqan kategorija B;
 • jkunu fiżikament b'saħħtom u kapaċi jerfgħu piżijiet.

L-applikanti interessati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat inkluż in-numru tal-Karta tal-Identita' fuq recruitment@maltapost.com

L-applikanti huma mfakkra biex fl-ittra tal-applikazzjoni u fl-ispazju tas-suġġett ta' l-email jindikaw r-referenza għal vakanza li jkunu jkunu qed japplikaw għaliha. L-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.


The chosen candidates will be responsible for preparing and then distributing publicity material outdoors.

Candidates should:

 • Be presentable;
 • Be literate and be able to communicate effectively;
 • Be sociable and of a positive personality;
 • Hold a clean police conduct certificate
 • Hold a Category B driving licence;
 • Be physically fit and able to carry weight.

Interested persons are kindly invited to submit a letter of application, supported by a detailed curriculum vitae addressed to the Head, Human Resources to: recruitment@maltapost.com

Applicants are reminded to include in their letter of application as well as in the email's subject field reference to which vacancy they are applying. Applications are processed in confidence. Soliciting will automatically disqualify the candidate.