Vacancies

MaltaPost p.l.c. hija waħda mill-akbar kumpaniji f'Malta. Bħala l-Operatur Nazzjonali tal-Posta aħna niġbru u nqassmu posta f'kull indirizz fil-Gżejjer Maltin sitt ijiem fil-ġimgħa, kif ukoll noffru servizzi postali minn numru kbir ta' fergħat. MaltaPost hija regolata mill-Awtorita' Maltija dwar il-Komunikazzjoni u hija kkwotata fuq il-Borża ta' Malta.

MaltaPost p.l.c. is one of Malta's largest organisations. As the National Postal Operator we distribute mail at each address in Malta and Gozo six times a week. We also offer varied postal services from a considerable number of branches. MaltaPost is regulated by the Malta Communications Authority and is quoted on the Malta Stock Exchange.

Bħalissa MaltaPost qed tilqa' applikazzjonijiet għal:

Currently MaltaPost has vacancies for:

Fid-Dipartiment tal-Operations:

Courier (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 0625-1325hrs)

Courier (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 1300-2000hrs)

Courier (Full-Time mit-Tnejn sal-Ġimgħa 1330-2200hrs)

Postal Assistants (Part-Time mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-1730hrs u s-Sibt mit-1445hrs ‘l quddiem)

Postal Assistants (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 1200-1900hrs, fis-Sajf 0630-1330hrs)

Postal Assistants (Full-Time Mon - Sat 1200-1900hrs, Summer 0630-1330hrs)

Pustiera fuq rotot bil-mutur (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 0700-1400hrs)

Pustiera fuq rotot bil-mixi (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 0700-1400hrs)

Pustiera b' ħinijiet flessibli (xogħol bejn id-0900 u l-1600hrs bejn nhar ta' Tnejn u nhar ta' Sibt)

Oħrajn

Retail Sales Assistants

Officer - Business Software Applications

Postal Assistants (Full-Time Mon - Sat 1200-1900hrs, Summer 0630-1330hrs)